Analogs input 6/Relay output 4 Link

AI4/DI4/RO4-Link  ดิจิตอลอินพุทและเอาท์พุทระยะไกล  I/O โมดูล Modbus RTU RS-485

คุณลักษณะ

§โมดูลเป็น8ช่องดิจิตอลแยกอินพุต, 8 ช่องรีเลย์แยกเอาท์พุท,เอาท์พุทผ่าน RS485 อินเตอร์เฟซ
§โมดูลใช้มาตรฐาน Modbus RTU, รองรับชนิดของซอฟแวร์ PLC, DCS และ โมดูลแหล่งจ่ายไฟการสื่อสาร
§การสื่อสารวงจรที่มีป้องกันฟ้าผ่า,ป้องกันการรบกวน,อำนาจขั้วคุ้มครอง.
§การสื่อสารรูปแบบ Address สามารถกำหนดโดย Software
Visitors: 78,794