FUYUUTECH IOT Scada (Stock by Robot)

FUYUUTECH IOT Scada (Stock by Robot)

วางระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า IOT Stock by Robot 

เพื่อใช้ Robot ในการ จัดเก็บ-เบิก ชิ้นงานใน Stock ตามความต้องการ 

และสามารถ Monitoring จำนวนการเบิกใช้ได้แบบทันทีทันใด
รวมถึงสามารถวิเคราะห์และนำไปวางแผนในการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ

ด้วยวิศวกรและทีมงาน ผู้ชำนาญการประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดต่อขอรับคำปรึกษา ฟรี ได้ที่
………………………………………….
MP Engineering System Co.,Ltd
www.fuyuutech.com
Tel : 065-693-6515 , 065-539-8965
Line@ : @MPENIOT
Email : MP-Engineering@outlook.co.th
Visitors: 82,227