Efficiency of a ABB Hamonic

งานตรวจเช็ค ค่าสัญญาณ ฮาโมนิกส์ ซึ่ง ไปรบกวนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในรายผลิตลูกค้า เผื่อหาทางแก้ไข ระบบไฟฟ้าของลูกค้าในอนาคต
ฮาโมนิกlส์ คือ สัญญาณไฟฟ้าที่ เข้ามารบกวนในระบบไฟฟ้าหลัก ทำให้รูปคลื่นไฟฟ้า เปลี่ยนแปลง ไปจากรูปเดิมส่งผลเสียกับความถี่ของระบบไฟฟ้า ทำให้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอุปกรณ์แกนเหล็กของเครื่องจักรไฟฟ้า มีการอิ่มตัวไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้ ทำให้ร้อน และเสียหายได้
 
เราพร้อมให้คำปรึกษา ฟรี จากวิศกรผู้เชียวชาญค่ะ
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจค่ะ
………………………………………….
MP Engineering System Co.,Ltd
www.fuyuutech.com
Tel : 065-693-6515 , 065-539-8965
Line@ : @MPENIOT
Email : MP-Engineering@outlook.co.th
 
Visitors: 79,712