Tecsis P3961/P3962

tecsis P3961 เกจ์วัดความดันแบบดิจิตอล

  • มีย่านการวัดให้เลือกสั่งตั้งแต่  2~700 bar
  • ความเที่ยงตรง 0.5%FS +/-1dgt
  • หน้าจอ LCD 7 segment ตัวเลขสูง 11 มม. 4 หลัก และบาร์กราฟ
  • หน่วยการวัดที่เลือกได้ : bar, PSI, MPa
  • บันทึกค่าต่ำสุด/สูงสุด และแสดงผลได้พร้อมกับค่าปัจจุบัน
  • ป้องกันความดันเกินย่านวัดได้ถึง 2 เท่า (สูงสุด 1000 bar)
  • มีระบบป้องกันเปลี่ยนค่าโดยไม่ตั้งใจด้วยการใส่รหัสผ่าน
Visitors: 78,792