Panasonic ER-X Series Wide-Area Ionizer

PANASONIC / SUNX ER-X SERIES เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต แบบพื้นที่กว้าง

Model : ER-X SERIES

  • หัวปล่อยประจุมีให้เลือกหลายขนาดคือกว้าง 160, 320, 480, 640 มม.
  • 1 ตัวควบคุมต่อได้ 2 หัวปล่อยประจุ
  • ค่าความสมดุลของไอออนสูงถึง +/- 30 V สามารถปรับค่าได้
  • ทำความสะอาดและเปลี่ยนเข็มปล่อยประจุง่ายดาย
  • ปรับหัวปล่อยประจุได้ 360 องศา
  • มีไฟแสดงสถานะการทำงานและการปล่อยประจุชัดเจน
  • ใช้ไฟ 24 VDCมีเอ๊าท์พุทแจ้งสถานะการทำงานของตัวเครื่อง
  • ใช้กำจัดฝุ่นบนชิ้นงานที่ทำความสะอาดเท่าไรก็ไม่หลุดซึ่งมักมาจากไฟฟ้าสถิตบนชิ้นงาน
   ที่เกิดจากการเสีอดสีขณะผลิต หรืออาจใช้กำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่การผลิต
   เพื่อป้องการการเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

   

 

Visitors: 75,943